Een bijzondere en inspirerende manier van leren door paarden

+31 6 55 77 13 26

Inzicht door Paarden

Individuele begeleiding

Coaching met paarden

Sociaal maatschappelijke dienstverlening

Opleider PE Mediatorsfederatie Nederland

G

Individuele begeleiding

Vanuit de achtergrond van sociaal maatschappelijke dienstverlening worden individuele begeleidingstrajecten verzorgt. Deze worden op maat gemaakt samen met de client. Meestal verlopen deze trajecten via een PGB waarbij wij indien nodig ondersteuning kunnen bieden bij de aanvraag daarvan. 

Door een gepersonaliseerd traject samen te stellen waarbij met alle aspecten die bij de client spelen aan bod komen proberen we een zo adequaat mogelijk plan te maken waarbij de client altijd voorop staat.
We werken waar nodig samen met andere specialisten.

Het doel is om mensen (weer) in hun kracht te zetten en om te leren gaan met de problematiek of vraagstukken die zij ervaren.

 

 

Coachen met paarden

Coachen met behulp van paarden. Tijdens coachingssessies wordt samengewerkt met paarden in de breedste zin van het woord. Soms brengt eenvoudig de nabijheid of het “zijn” met paarden al heel veel. Maar het kan ook gaan om de omgang met paarden, een wandeling of verzorging van het paard.

Het gaat om inzicht krijgen in wat het met jou doet en wat je daar zelf in meebrengt. Interactie met paarden kan laten zien hoe je met bepaalde zaken omgaat of juist vermijdt. Dit kan leiden tot het (door)zien van een patroon of het herkennen van een situatie die zich vaker voordoet bijvoorbeeld.

Door ervarend leren kun je zelf leren voelen wat het nodig heeft om (beter) om te gaan met je vraagstuk of probleem.

 

Iets voor jou maar heb je nog vragen?

Stuur een mail met je vraag via het contactformulier. 

 

Inclusiviteit

De essentie van coachen is voor mij werken vanuit wat zich aandient. Alles werkt daarin mee en soms ook tegen. Maar zo gaat het ook in ons dagelijks leven, het doet zich gewoon voor. Dat is voor mij inclusiviteit. Iets lelijks kan dan iets moois zijn of andersom. Ik vind het belangrijk om naast de client te staan, samen wegen te ontdekken die werken in het dagelijks leven.
Open, eerlijk en betrokken.

Marieke Knaapen-van Asselt

In de praktijk

In de praktijk worden er veelal  trajecten gevolgd waarbij het coachen met paarden in meer of mindere mate een rol speelt omdat het een prachtige manier is om mensen zich bewust te maken van patronen, communicatie en het effect van hun eigen houding en gedrag. Ook zaken als zelfvertrouwen, contact maken of versterken van eigen kracht komen aan bod. Coachen met behulp van paarden is een middel dat heel breed ingezet kan worden.

De combinatie met individuele begeleiding maakt dat wat men leert bij en met de paarden ook in het dagelijks leven geïmplementeerd kan worden. De kracht is altijd open blijven staan en bijstellen waar nodig,  persoonlijk maatwerk, geen vastomlijnd programma. Door steeds opnieuw te kijken naar wat nodig is blijft het een dynamisch aan verandering onderhevig traject. Zodoende proberen we zo adequaat mogelijk op onstane of veranderende situaties  te reageren of anticiperen.

Als je wilt weten of dit ook iets voor jou kan zijn kun je contact opnemen via het contactformulier.

Opleider Permanente Educatie voor MFN

Bewustworden van de impact van je non-verbale communicatie door de interactie met de paarden. Paarden kunnen op een heldere en eerlijke wijze laten zien hoe je met bepaalde zaken omgaat of juist vermijdt. Dit kan leiden tot het (door)zien van een patroon of het bijvoorbeeld het herkennen van een situatie die zich vaker voordoet.  Het is een inspirerende manier van leren waarbij je niet alleen zelf ervaart maar ook deelgenoot bent van de ervaring van anderen. Deze trainingen zijn ontworpen voor mediators aangesloten bij Mediators Federatie Nederland, 4 PE, cat. 2.

Tijdens deze trainingen krijg je inzicht in eigen houding en gedrag en het effect daarvan op uw omgeving. Bewust worden van uw non-verbale communicatie en de impact daarvan ervaren. Wil je als mediator nascholingspunten behalen door middel van een training van Inzicht door paarden? Geef je dan op via de website van MFN (klik op het logo onderaan deze site), log in en klik op opleidingen. Daar vind je de data die gepland staan.

De groepsgrootte is minimaal 3 en max 5 deelnemers.

Rechtstreeks aanmelden of informatie vragen kan ook via het contactformulier op deze site. 

Hoe werkt coachen met paarden?

De directe reactie van paarden op houding en gedrag laat ons zien hoe we denken, handelen en samenwerken. Het geeft inzicht in patronen en maakt je bewust van je eigen inbreng in communicatie. 
Paarden laten je ervaren wat je houding, gedachten en gedrag doen in relatie tot anderen. Zij tonen op prachtige wijze hoe belangrijk lichaamstaal is en hoe dat van invloed is op jezelf en je omgeving. Door het letterlijk zelf te ervaren en op te merken kun je leren hoe het soms anders kan. Door ervarend leren herken je eerder situaties waar je het geleerde kan toepassen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld, contact (leren) maken, grenzen stellen, (zelf)vertrouwen, communicatie, (zelf)acceptatie en (zelf)inzicht.  In langere trajecten kan het bijvoorbeeld gaan om leren omgaan met burn-out, depressie en trauma.

Artikelen en brochure over
Inzicht door Paarden

Door hun directe reactie op ons gedrag, laten paarden ons zien hoe we denken, handelen en samenwerken. Paarden laten je ervaren wat je houding, gedachten en communicatie doen in relatie tot anderen. Zij tonen op prachtige wijze wat de impact is van non-verbale communicatie en laten je voelen wat congruent zijn inhoudt. 

Onderstaand vind je een aantal artikelen over het werk van Inzicht door Paarden.

Meer informatie?

Wil je graag meer weten vul dan het onderstaande formulier in.