Inzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door Paarden

UWV

Informatie over interventietrajecten voor mensen in de Ziektewet /Arbo via UWV

Tijdens interventie- en voorschakeltrajecten voor UWV wordt een cliënt individueel gecoached met de paarden als reflectie-instrument om op deze bijzondere manier de deelnemer inzicht in eigen handelen en functioneren te geven en handvatten te bieden om op een adequate manier te leren hoe zij zich in verschillende situaties beter kunnen handhaven en weer in hun eigen kracht komen te staan.

De reïntegratietrajecten staan onder professionele begeleiding in een veilige werkomgeving.