Inzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door PaardenInzicht door Paarden

Over Inzicht door Paarden

Inzicht door Paarden

Inzicht door Paarden verzorgt trainingen, demonstraties en persoonlijke coachingstrajecten met betrekking tot non-verbale communicatie, authentiek leiderschap en teambuilding voor directies en managementteams waarbij paarden ingezet worden als reflectiemiddel. Inzicht door Paarden laat u ervaren welk effect uw (non-verbale)houding heeft op de omgeving en op het team van medewerkers. De paarden laten ons het wezen zien van wie we zijn, hoe we denken, handelen en samenwerken.

Paarden spiegelen gedrag en laten natuurlijk leiderschap zien.

Een inspirerende, bijzondere en leerzame ervaring!

Alle trajecten worden afgestemd op de specifieke vraagstelling vanuit uw organisatie.

Naast het werk voor bedrijven en instanties is het mogelijk voor ruiters en amazones om onderricht te krijgen in het grondwerken met paarden en bieden we een mogelijkheid voor mensen met een probleem met hun paard om op eigen of onze locatie in een aantal sessies de oorzaak van het probleem op te sporen en zoveel mogelijk te verhelpen of op te lossen.

Bewustwording van houding en gedrag en de invloed daarvan op je paard speelt daarbij een grote rol.